Termoregulatorer

Cirka 90 % av temperaturregulatorerna återfinns inom plastformsprutning. Detta är ett enfassystem, men eftersom det finns en stark koppling till termokylare och cirkulationskylare tillverkas de ofta av samma företag. De två huvudmarknaderna är trycksatt vatten eller varm olja (upp till 160 °C) samt icke trycksatt vatten (upp till 90 °C). SWEP lödda plattvärmeväxlare (BPHE) används i värmeelement och kylare. Vi erbjuder en unik BPHE-lösning, nämligen T-Reg, för formsprutning inom plastindustrin.

Relaterade produkter