V26

V26 är baserad på den högpresterande B26-kondensorn med vår AsyMatrix®-teknik. V-ringsdistribution för köldmedelssystemet är anpassat för reversibla luft-till-vatten-värmepumpar och säkerställer optimal prestanda som förångare i reverserat läge. Distributionssystemet påverkar inte funktionaliteten eller prestandan under kondensordrift.

Tryckklasser
M  Medel.
F   Mellanliggande.
Maximalt volymflöde 9 m³/h (39.6 gpm)