B60

Optimerade B60 är marknadens ledande produkt för gas/vätsketillämpningar. Den tillhandahåller optimal värmeöverföring när mediet har extrema volymskillnader. Kanalplattornas asymmetriska design gör det möjligt för vätskorna att ha olika flödeshastigheter. Dessutom är denna produkt konstruerad för ett optimalt korsflöde.

Tryckklasser
S   Standard.
M  Medel.
Maximalt volymflöde 76 m³/h (334.4 gpm)