B35TDW

B35TDW inriktar sig på tillämpningar som t.ex. pannor för uppvärmning av varmvatten, kylning av transformatorolja, suggasväxlare för kylaggregat samt värmeåtervinning från luftkompressorer. SWEP:s dubbelväggs teknik säkerställer att vätskor inte blandas och synliggör alla interna läckor – viktiga faktorer i tillämpningar där säkerheten är mycket viktig.

Tryckklasser
H   Hög.
Maximalt volymflöde 58 m³/h (255.2 gpm)