Kraftstationer

Våra lödda värmeväxlare (BPHE) har anslutningar från ½” till 6” och märktryck från 10 till 140 bar. Detta ger kompakta och tillförlitliga värmeöverföringslösningar i olika underordnade system på kraftstationer i alla storlekar. Typexempel på mellansystem är smörjoljesystem, vakuumsystem, askkylare, dumpkondensorer samt ångsystem med lågt och medelhögt tryck. SWEP BPHE-värmeväxlare är också effektiva huvudkretsbrytare i mindre kraftvärmeverk upp till cirka 10 MW.

Relaterade produkter